Poniedziałek - Sobota od 07:00 do 19:00

Oferta

Odkup odszkodowań
komunikacyjnych

Samochód zastępczy
z OC sprawcy

Wypadek
komunikacyjny

Wypadek
przy pracy

Szkoda
na osobie

Wypadki
losowe

Oferujemy kompleksową pomoc przy odszkodowaniach:

  • w wypadkach komunikacyjnych /szkody rzeczowe i osobowe/ – uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewożonych rzeczy lub towarów, śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji, etc.
  • w wypadkach w pracy, w drodze z i do pracy oraz w miejscach publicznych
  • w zdarzeniach losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, itp.
  • w wyniku nieszczęśliwych wypadków; katastrof budowlanych

Nasze działania polegają na kompleksowej obsłudze roszczeń ubezpieczeniowych począwszy od polubownego załatwienia odszkodowania aż do występowania w sprawach sądowych.

Wspieramy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a rozliczenie następuje na zasadzie prowizji od uzyskanej kwoty. Nasze wynagrodzenie naliczane jest procentowo od sumy jaką przyzna towarzystwo ubezpieczeniowe lub inny podmiot.
Możecie Państwo ubiegać się o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie nawet jeśli sami nie byliście ubezpieczeni, jest ono pobierane z OC sprawcy. Roszczenie o naprawienie szkody wynikające ze zbrodni lub przestępstwa przedawnia się dopiero po 20 latach od dnia zdarzenia.