Poniedziałek - Sobota od 07:00 do 19:00

Wypadki losowe

Pomagamy osobom poszkodowanym w rozliczeniu szkód z tytułu pożaru, zalania, powodzi, zawalenia się budynku, wypadek rolniczy, katastrofy budowlanej, katastrofy w ruchu lądowym i wielu innych. Pomagamy osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy NNW, AC lub wyszukanie sprawcy zdarzenia i likwidację szkody z OC sprawcy.

Pomagamy osobom poszkodowanym w zbieraniu wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania odszkodowania / zadośćuczynienia za zaistniały wypadek.

Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

W przypadku wypadków śmiertelnych pomagamy najbliższej rodzinie w uzyskaniu jak najwyższego zadośćuczynienia / odszkodowania, renty dla osób uprawnionych oraz zwrot poniesionych wydatków.

Nie pobieramy wynagrodzenia od uzyskanego zwrotu kosztów pogrzebu oraz renty ustanowionej na rzecz małoletnich bliskich zmarłego