Poniedziałek - Sobota od 07:00 do 19:00

Szkoda na osobie

Pomagamy osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody na osobie z polisy NNW, AC lub wyszukanie sprawcy zdarzenia i likwidację szkody z OC sprawcy.

Dzięki współpracy z lekarzami różnych specjalizacji mamy możliwość w sposób rzetelny ocenić zakres i następstwa wypadku dla zdrowia osoby poszkodowanej.

Pomagamy osobom poszkodowanym w zbieraniu wszelkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania odszkodowania / zadośćuczynienia za zaistniały wypadek. Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

W przypadku wypadków śmiertelnych pomagamy najbliższej rodzinie w uzyskaniu jak najwyższego zadośćuczynienia / odszkodowania, renty dla osób uprawnionych oraz zwrot poniesionych wydatków.

Nie pobieramy wynagrodzenia od uzyskanego zwrotu kosztów pogrzebu oraz renty ustanowionej na rzecz małoletnich bliskich zmarłego